86-574-22707122

සියලු ප්රවර්ග

පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්

උපද්‍රවකාරී සන්නිවේදනයේ භාවිතා කරන ෂියැන්ග්ලොං ජී විලාසිතාවේ දුරකථන ජංගම දුරකථනය

කාලය: 2020-09-23

What Is Hazardous Area Communication?

 

Hazardous area refers to an area where flammable or explosive gases, vapors, dust or explosives are usually gathered.

In dangerous working environments, safety is not only a priority — it’s a requirement. When sending workers into hazardous areas, excellent communications are key to ensuring they remain safe. But the right communications can do more than just improve worker safety; they can also vastly increase efficiency, leading to greater return on investment for your organization.


What’s The Challenge For Such Extreme Conditions?

Hazardous areas are defined as such because of their extreme conditions. Often, field workers are subject to extreme heat, moisture, shocks, jolts, and all manner of ruggedness. They need equipment that continues to function within these atmospheres because when communications equipment fails, production comes to a halt.

 

What Could Xianglong Do To Solve It?

The devices these field workers use need to be as tough and rugged as the environments themselves. Xianglong G style emergency telephone handset are engineered for demanding environments with IP67 rating. This means they can withstand all the shocks, drops, vibrations, moisture, and temperatures your employees put them through.

පරිශීලකයින්ට තෘප්තිමත් අධි තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදන සැපයීම සැමවිටම විද්‍යාවේ හා තාක්ෂණයේ දියුණුව මත රඳා සිටිමින් ෂියැන්ග්ලොංගේ අභිප්‍රාය විය.

 ඔබගේ ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ඔබ මෙම වර්ගයේ යතුරු පෑඩය සොයන්නේ නම්, කරුණාකර පැකිලීමකින් තොරව අප හා සම්බන්ධ වන්න!