86-574-22707122

සියලු ප්රවර්ග

අප අමතන්න

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>අප අමතන්න

සම්බන්ධ වීම

සීමාසහිත යූආඕ ෂියැන්ලොං සන්නිවේදන කාර්මික සමාගම.

ලිපිනය:
අංක 21 මැද මාවත ගුක්සියාං පාලම ලැන්ජියැන් වීදිය යූආඕ ෂෙජියැං චීනය
දුරකථන:
86-574-22707122
ජංගම:
86-13858299721
ෆැක්ස්:
86-574-22709788
විද්යුත් තැපෑල:
sales01@yyxlong.com
අප අමතන්න

සිතියම