86-574-22707122

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

വാര്ത്ത

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>വാര്ത്ത

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് ഗ്രേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സമയം: ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ

According to the continuous development of the market,the flame retardantperformance test of different materials has formed different standards. The flame retardancy of a material refers to the ability of a material or product to burn with flames under specified test conditions. It includes some characteristics related to whether it is easy to ignite, and whether it can maintain the ability to burn. After years of development, flame retardant testing has formed a variety of standards and has become a very important testing item in the relevant industry.

For plastics, the UL94 rating is a widely used standard for the flammability performance of plastic materials. It is used to evaluate the ability of a material to extinguish after being ignited. There are many ways to judge according to the burning speed, burning time, anti-drip ability and whether the drip bead burns.

പദവികണ്ടീഷൻFlame Extinctionതുള്ളി
94 വി -0Twice 10-second burning tests 
മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ്അനുവദനീയമല്ല
94 വി -1മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ്അനുവദനീയമല്ല
94 വി -2മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ്അനുവദിച്ചുThere are also special requirements for flame retardant for communication products in the industrial field, such as communication products in the field of fire protection, which require the product itself to have flame retardant properties.Yuyao Xianglong കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്.has introduced flame-retardant ABS material to produce handles and keyboards to meet the technical requirements of customers according to the product needs of special industries, as shown in the following figure:

2

3

If you are interested in this kind of flame retardant products, please contact us ഈമെയില് വഴി:sales01@yyxlong.com or telephone/whatsapp 008613858299721.