86-574-22707122

ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಸುದ್ದಿ

ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ: ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಸಮಯ: 2021-08-02

Access control systems

In the work of facilities and institutions with increased security requirements - banks, offices, private houses and industrial enterprises - much attention is paid to restricting and registering access to the territory. Commercial access control systems have been developed specifically for these purposes.

The introduction of an access control system allows you to significantly raise labor discipline at an enterprise, makes it easy to organize automated recording of working hours, improve the quality of generating various reports on working hours of employees and other statistical documents, including timesheets.To understand how commercial access control systems work, you need to understand what it consists of. The simplest option includes the following elements:

card access control systems; 

reading devices transmitting information from identification cards;

controllers who recognize the information received and decide whether to let a person in or not;

performing (includes barriers, turnstiles).

Commercial access control systems  can be equipped with a Web interface that allows you to transfer information via the Internet or a special program that records the time of arrival and departure of an employee.

Types of building access control systems

A door access control system can have various configurations: from simple ones designed for one door to very complex ones designed to control and manage access for factories, enterprises, banks, etc.

Biometric access control systems allow you to avoid spending on the production of cards, passes, key fobs and sets of electronic keys for employees. You no longer need to carry a pass with you, worry that you will forget your house key or that intruders will fake it. The pass does not need to be restored or changed in case of damage, theft or loss.

Ten years ago, such systems could only be seen in science fiction films, but the rapid progress of biometric technology created all the necessary conditions for their mass use. Biometric access control systems installed most often at the entrance to the facility; the installation is carried out by specialists. Additionally, any room can be equipped with a control system if you intend to give access to it to a narrow circle of people.

Card access control systems are the most classic access control system. The reader is installed outside the room to open the door without a key, using cards. You can install a card access for an office with different types of locks and different identifiers. Entry to the premises by card will make the door control simple and convenient for employees.

B661


ನಾವು ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದೇವೆ indsutrial keypad for access control system with high quality and competitive price. If you have any interests please feel free to contact me!


ಆಲಿಸ್ ಹಾನ್

ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ಸೇರಿಸಿ: ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಮಿಡಲ್ ರೋಡ್ ಗುಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಸೇತುವೆ ಲಂಜಿಯಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಯುಯಾವೊ he ೆಜಿಯಾಂಗ್ 315400 

ದೂರವಾಣಿ: + 86-574-22707966 / ಸೆಲ್: +8613858293721

ಇಮೇಲ್: sales02@yyxlong.com / 3004537440@qq.com.

ಸ್ಕೈಪ್: +8613858293721

ವಾಟ್ಸಾಪ್: 13858293721