86-574-22707122

pob Categori

Newyddion

Rwyt ti yma : Hafan>Newyddion

Systemau rheoli mynediad

Amser: 2021 08-02-

Systemau rheoli mynediad

Yng ngwaith cyfleusterau a sefydliadau sydd â gofynion diogelwch cynyddol - banciau, swyddfeydd, tai preifat a mentrau diwydiannol - rhoddir llawer o sylw i gyfyngu a chofrestru mynediad i'r diriogaeth. Mae systemau rheoli mynediad masnachol wedi'u datblygu'n benodol at y dibenion hyn.

Mae cyflwyno system rheoli mynediad yn eich galluogi i godi disgyblaeth llafur yn sylweddol mewn menter, yn ei gwneud hi'n hawdd trefnu cofnodion awtomataidd o oriau gwaith, gwella ansawdd cynhyrchu adroddiadau amrywiol ar oriau gwaith gweithwyr a dogfennau ystadegol eraill, gan gynnwys timesheets.To. deall sut mae systemau rheoli mynediad masnachol yn gweithio, mae angen i chi ddeall beth mae'n ei gynnwys. Mae'r opsiwn symlaf yn cynnwys yr elfennau canlynol:

systemau rheoli mynediad cerdyn; 

dyfeisiau darllen sy'n trosglwyddo gwybodaeth o gardiau adnabod;

rheolwyr sy'n adnabod y wybodaeth a dderbyniwyd ac yn penderfynu a ddylid gadael person i mewn ai peidio;

perfformio (gan gynnwys rhwystrau, gatiau tro).

Gall systemau rheoli mynediad masnachol fod â rhyngwyneb Gwe sy'n eich galluogi i drosglwyddo gwybodaeth trwy'r Rhyngrwyd neu raglen arbennig sy'n cofnodi amser cyrraedd ac ymadawiad gweithiwr.

Mathau o systemau rheoli mynediad i adeiladau

Gall system rheoli mynediad drws fod â chyfluniadau amrywiol: o rai syml wedi'u cynllunio ar gyfer un drws i rai cymhleth iawn sydd wedi'u cynllunio i reoli a rheoli mynediad ar gyfer ffatrïoedd, mentrau, banciau, ac ati.

Mae systemau rheoli mynediad biometrig yn caniatáu ichi osgoi gwario ar gynhyrchu cardiau, pasys, ffobiau allweddi a setiau o allweddi electronig ar gyfer gweithwyr. Nid oes angen i chi gario tocyn gyda chi mwyach, poeni y byddwch yn anghofio allwedd eich tŷ neu y bydd tresmaswyr yn ei ffugio. Nid oes angen adfer na newid y tocyn rhag ofn y bydd difrod, lladrad neu golled.

Ddeng mlynedd yn ôl, dim ond mewn ffilmiau ffuglen wyddonol y gellid gweld systemau o'r fath, ond creodd cynnydd cyflym technoleg biometrig yr holl amodau angenrheidiol ar gyfer eu defnydd torfol. Systemau rheoli mynediad biometrig a osodir amlaf wrth fynedfa'r cyfleuster; mae'r gosodiad yn cael ei wneud gan arbenigwyr. Yn ogystal, gall unrhyw ystafell fod â system reoli os ydych chi'n bwriadu rhoi mynediad iddi i gylch cul o bobl.

Systemau rheoli mynediad cerdyn yw'r system rheoli mynediad mwyaf clasurol. Gosodir y darllenydd y tu allan i'r ystafell i agor y drws heb allwedd, gan ddefnyddio cardiau. Gallwch osod mynediad cerdyn ar gyfer swyddfa gyda gwahanol fathau o gloeon a gwahanol ddynodwyr. Bydd mynediad i'r eiddo gyda cherdyn yn gwneud y rheolydd drws yn syml ac yn gyfleus i weithwyr.

B661


Rydym yn arbenigo mewn bysellbad diwydiannol ar gyfer system rheoli mynediad o ansawdd uchel a phris cystadleuol. Os oes gennych unrhyw ddiddordebau mae croeso i chi gysylltu â mi!


Alice Han

Rheolwr Gwerthiant

Ychwanegwch: Rhif 21 Pont Guoxiang Ffordd Ganol Lanjiang Street Yuyao Zhejiang 315400 

Ffôn: + 86-574-22707966 / Cell: +8613858293721

E-bost: sales02@yyxlong.com / 3004537440@qq.com.

Skype: +8613858293721

WhatsApp: 13858293721